จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กฏหมายทุกคนด้องรู้


ปรึกษาเรื่องกฏหมาย   อ.ก.ช. นำ   เพ็งพอรู้     โทร. 08  7887 8124          075  220148


แผนที่สำนักงาน  อาจารย์ นำ เพ็งพอรู้  อยู่ในศูนย์โอทอปตรัง
 VDOผลงาน

กรณีผู้ที่อยู่ในพื้นที่ป่ามานานแล้วตั้งแต่บรรพรุษอยู่มาแล้วเป็น ร้อยปี_ แต่รัฐบาลไม่ออกเอกสารรับรองใดๆให้ แถมยังมาว่าอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งพื้นที่นั้นไม่มีป่าให้อนุรักษ์แล้ว  ถ้าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังที่กล่าวมา ต้องการให้รัฐบาลออกเอกสารรับรองให้ เพื่อความมั่นคงว่าจะไม่ถูกหน่วยงานของรัฐที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์ มาขับไล่มาทำลายทรัพย์สิน  ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่มีการรับรอง จะต้องรวมตัวกันทุกครัวเรือน ถ้ามีอยู่ด้วยกัน ๕oo ครัวเรือน ทุกครัวเรือนต้องรวมกันทำหนังสือ มีเอกสารหลักฐานตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง นำไปยื่นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)เพื่อให้ผู้แทนของท่านนำเรื่องไป  ผ่านกระบวนการในสภา เพื่อทำเป็นกฏหมาย ให้หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ป่าพื้นที่อนุรักษณ์ ส่งมอบพื้นที่ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร(สปก) เมื่อได้รับมอบพื้นที่มาแล้ว สปก.ก็นำพื้นที่มาจัดสรรค์กำหนดเขตที่ดิน  ที่ชัดเจนให้อย่างถูกต้อง แยกออกจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์


กรณีเล่นแชร์แล้วมีปัญหา มีการโกง, ให้ผู้เสียหายเตรียมข้อมูลหลักฐานเท่าที่หาได้ แล้วไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกหลักฐานไว้ แล้วไปร้องเรียนที่ฝ่ายดูแลเกี่ยวกับความยุติธรรมประจำอำเภอ ให้รวมกลุ่มกันไป 3-4คนสำหรับสมาชิกวงแชร์ ติดต่อที่ปลัดอาวุโส (รองนายอำเภอ)เป็นผู้ดูแลอยู่ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางหน่วยงานยุติธรรมอำเภอ เป็นผู้เจรจาหาข้อตกลงข้อยุติให้ ถ้าตกลงกันได้จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้มาก แต้ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ติดต่อทนายเพื่อร้องต่อศาล.. สำหรับจังหวัดตรัง  ติดต่อหน่วยงาน อ.ก.ช. นำ เพ็งพอรู้ เพื่อไกล่เกลี่ยหาข้อยุติ

การับเชคถ้าเป็นไปได้ให้รับเป็นแคชเชียร์เชค, เพราะแคชเชียร์เชคธนาคารเป็นผู้ออกเท่านั้น และผู้ที่ขอออกแคชเชียร์เชคจะต้องมีเงินอยู่ในธนาคาร  โอกาศที่เชคจะเด้งจึงไม่มี... ปัจจุบันปัญหาเรื่องเชคเด้ง ไม่มีเงินตามที่ระบุไว้ในเชค มีเยอะมากๆ./กรณีย์ผู้มีที่ดิน สปก. ไปกู้เงินกับผู้ให้กู้ ๓แสนบาท  แล้วทำเฉยๆคิดจะโกงเจ้าของเงิน  โดยคิดว่าเจ้าของเงินยึดที่ดินไม่ได้ เพราะที่ดินยังเป็นของรัฐ  แต่บนที่ดินนั้นมีต้นยางพารา  ถ้าขายราคาประมาณ ๓ล้าน  ในส่วนของที่ดินไม่สามารถยึดได้จริง  แต่ผู้ให้กู้เงินสามารถร้องต่อศาล  ให้มีคำสั่งยึดต้นยางที่อยู่บนที่ดินได้./

กรณีย์ใช้บัตรประชาชนถ่ายเอกสารติดต่องานต่างๆ ; ให้ขีดคร่อมแล้วระบุลงไปว่าใช้ติดต่องานอะไร ลงวันที่กำกับไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เขาเอาข้อมูลเราไปขายต่อ  หรือเอาไปใช้ในทางทุจริต../